Datingside, treff single og treningsvenner, finn en kjæreste, Bra nettdating!
Medlemsbetingelser

For å bli medlem hos Sportdate må du være fylt18 år.Når du registrerer deg sommedlem hos oss, godtar du samtidig Sportdates medlemsbetingelser.

Følgende er ikke tillattpå Sportdate:
- Å oppgi falske opplysninger på ens brukerkonto
- Rasistiske utsagn ytringer
- Å publisere personligeopplysninger som fullt navn, adresse, e-post/e-posthenvisning ellertelefonnummer på ens egen brukerkonto eller i blogger.
- Å publisere lenker tilannet materiale eller henvisninger til andre nettsider på ens personlige presentasjoneller i blogger
- Å ha flere brukerkontoer.
- Bruk av materiale medbeskyttet opphavsrett.
- Bruk av bilder eller textmed pornografisk innhold eller andre tydelige seksuelle antydninger.
- Bruk av grovt og støtendespråk i kommunikasjon med andre medlemmer eller i blogger.
- Personangrep, navngivingeller utpeking av andre medlemmer uten tillatelse i ens brukerprofil eller iblogger.
- Markedsføring av andrewww-adresser, e-postadresser, events eller lignende uten tillatelse fraSportdate.
- Salg eller markedsføring av tjenester mot betaling. Salg av kommersielletjenester eller varer.
- Kampanjer mot eller kritikk av Sportdate gjennom tjenester som vi tilbyr.Kritikk av Sportdate rettes direkte til Sportdates supportavdeling per e-post.
- Virksomhet og handlinger som strider mot norsk lov, eller oppfordringer tilovertredelse av norsk lov.
- Kopiering, spredning eller distribusjon / videresending av innlegg, breveller øvrig informasjon som finnes på Sportdate.
- Trakassering, mobbing eller forsøk på fortsatt kontakt med andre medlemmersom uttrykkelig har avsluttet kontakten med deg.
- Spredning eller forsøk på spredning av politiske eller religiøse budskap tilandre medlemmer eller i blogger.

Sportdate forbeholder seg retten til å nekte enkeltpersoner medlemskap. Det erSportdate alene som bestemmer hvem som innvilges medlemskap. Sportdate bærerikke ansvar for enkeltmedlemmers handlinger. Du er selv ansvarlig for at dinehandlinger er i samsvar med våre medlemsbetingelser og gjeldende norsk lov.

Sportdate tar intet ansvar for at medlemmer oppretter en profil under falskidentitet. Dersom din profil har for lite innhold, risikerer du at den slettesetter at du har fått en varselmelding. Skulle dette skje, er du velkommen til åoppdrette en ny og mer innholdrik profil.

Som medlem godkjenner du at opplysningene som ligger på din brukersidepubliseres på Sportdate, og forplikter deg samtidig til å fylle din profil påen seriøs måte. Du aksepterer at din profil kan bli slettet dersom den ikkeinneholder seriøse opplysninger eller dersom du opptrer støtende ellertrakasserende i din kommunikasjon med andre medlemmer.

Duaksepterer at dine personlige bilder og profilopplysninger vises for andremedlemmer på Sportdate. Videre aksepterer du at begrensede data, som dittprofilbilde og enkelte profilopplysninger vises offentlig på internett. Dissebegrensede data vises kun dersom du velger å opprette en blogg og publiserer(åpner) bloggen. Du kan enkelt velge at bloggen din ikke skal publiseres, menkun vises internt på Sportdate. Å publisere en blogg via Sportdate innebærer atbloggen din synes og kommer opp som søkeresultat på internett, samt at den villistes på Sportdates start-/innloggingsside.

Du aksepterer videreSportdates rett til å avgjøre hva som anses som seriøst, støtende ellertrakasserende. Sportdate forbeholder seg retten til å utestenge medlemmer fravåre tjenester, enten for en begrenset periode eller på ubegstemt tid, dersommedlemmet opptrer useriøst, støtende eller trakasserende.

Sportdate har rett til å sende informasjon om Sportdate og fra Sportdatessamarbeidspartnere, samt til å sende kommersielle budskap til nåværende ogtidligere medlemmer via e-post, SMS og andre lignende kommunikasjonsmidler. Dusom bruker har rett til å reservere deg mot slike henvendelser og kanavbestille disse ved avmelding fra Sportdates e-postregister.

Generelt om abonnementer:
Du har rett til å si opp medlemskapet når som helt og uten grunn ved å bruke den delen av nettstedet som er ment til dette. Slike oppsigelser skal tre i kraft fra og med den første virkedagen etter at Sportdate har mottatt oppsigelsen. Oppsigelsen av gullabonnementet gir ikke medlemmer rett til å få tilbakebetalt beløp for den tiden av medlemmets abonnement som gjenstår ved det tidspunktet medlemskapet sies opp.??Uansett hva som ellers fremgår av Sportdates brukerbetingelser, forbeholder seg Sportdate retten til å si opp medlemskap ved å avslutte medlemskap og eventuelt abonnement med umiddelbar virkning uten forvarsel, hvis medlemmer bryter betydelig mot brukerbetingelsene. Medlemmer har i slike tilfeller ikke rett til erstatning eller tilbakebetaling.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å behandle hverandre med respekt ogforståelse for annerledes tenkende, samt med største vennlighet. Vi ønsker allevåre medlemmer morsomme og spennende opplevelser med våre tjenester!

Sportdate arbeider utelukkende med sikrebetalingstjenester.
Beløpet Sportdate debiterer står skrevet som ditt lands valutta.
Det kommer til å trekkes i valuttan Euro. Prisen i Euro er alltid avrundet nedover for å gi deg den beste prisen.

Gullmedlemskap: 
Gullmedlemskap är 75 NOK/måneden. Ditt gullmedlemskap trer i kraft umiddelbart etter atditt kjøp er gjennomført.
Når du har valgt gullabonnement, fornyes abonnementet automatisk med én måned om gangen.
Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å følgeanvisningene i "Mine innstillinger" > "Brukerkonto"

Betalingsalternativer: 
Du kan betale via via betalningskort/kreditkort; VISA, Mastercard og via Paypal.
Ditt kjøp registreres omgående, og dittgullmedlemskap trer i kraft umiddelbart.

Trygg dating

Datalagring


Sportdate värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Sportdate behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och behandlar information om dig som användare och hur vi tillser att din personliga integritet inte kränks.

Information som vi samlar in:
Vi samlar in personuppgifter kopplade till skapandet av ett konto och din efterföljande användning av kontot och Tjänsten. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

Uppgifter som du själv lämnar till oss När du loggar in på Tjänsten, skapar ett konto, använder ditt konto och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten; lämnar du information om dig själv. Denna information innefattar användarnamn, ålder, kön, geografisk plats, email adress och kommunikation med andra konton i Tjänsten. Viss information som du lämnar till oss utgör så kallade känsliga personuppgifter. Genom att lämna denna typ av information och genom att du accepterar denna personuppgiftspolicy samtycker du till att behandling av sådana uppgifter utförs av Sportdate AB. Viss information som du anger när du skapar ett konto kommer att visas för andra användare av Tjänsten. Vi kommer göra dig uppmärksam på vilka uppgifter det är.

Uppgifter som samlas in när du använder Tjänsten När du använder Tjänsten med ditt konto lagrar vi information om användningen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till Tjänsten och din användning av Tjänsten på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.

Information om användningen av ditt konto och Tjänsten;

användarbeteende Vi registrerar in- och utloggning på ditt konto, samt köp av produkter och tjänster via ditt konto. Dessutom lagras information om besök och ditt beteende när du använder Tjänsten. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar i Tjänsten.     Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder Tjänsten använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Till exempel används cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker vår Tjänst.

Överföring av personuppgifter:

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till andra bolag. Endast Sportdate AB och Betalningsleverantören DIBS Payment Services AB, kommer behandla dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av ditt konto eller av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Lagring och gallring av personuppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Avsluta ditt konto

Du kan avsluta ditt konto genom att välja radera profil under kontoinställningar eller kontakta kundtjänst. Efter att ditt konto har raderats, raderar vi eller anonymiserar generellt dina personuppgifter från våra system. Det finns dock ett undantag; För att förhindra bedrägeri eller missbruk av Tjänsten så sparar vi vissa uppgifter i 12 månader så att vi kan utreda och förhindra upprepade överträdelser eller brott.

Säkerhet
Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna.

Personuppgiftsansvar Tjänsten tillhandahålls av Sportdate AB och det är också Sportdate AB som är personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss
Om du har frågor eller synpunkter som avser denna personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss info@sportdate.se